top of page

Psychosynthese Counseling

Bij psychosynthese counseling kan gekeken worden naar de grotere of kleinere uitdagingen die eenieder van ons tegenkomt in het leven.

Soms komen mensen voor counseling omdat ze vast zitten in bepaalde patronen, omdat ze een gebrek aan zingeving ervaren of omdat iemand te maken heeft met rouw door bijvoorbeeld verlies van een geliefde, verlies van een baan of gezondheid.

Psychosynthese is een stroming binnen de psychologie die halverwege de vorige eeuw is ontwikkeld door de Italiaanse psychiater en psychotherapeut Roberto Assagioli.

Bij de psychosynthese wordt de hele menselijke ervaring, zowel de vreugde als het lijden, gebruikt om de potentie die ieder mens heeft te onderzoeken. Er wordt gewerkt vanuit het lichaam, de gevoelens en het denken, soms wordt gebruik gemaakt van imaginatie (verbeelding).

Man op een graffitimuur
bottom of page